Yöneticiler olumsuz duygulardan arınmaya çalışıyor

Hürriyet Gazetesi – 28.08.2011 / İnsan Kaynakları Eki / Zeynep Mengi

Duygusal arınma tekniği (Emotional Freedom Techniques-EFT), yaşamın her alanındaki olumsuz duygulardan arınmaya yardımcı olan bir teknik. Yöneticiler de bu tekniği kullanarak olumsuz duygularından, korkularından ve endişelerinden kurtulabiliyorlar. Bir tam gün süren bu eğitimi alanlar arasında bankacılar, sigortacılar, iletişimciler ve ilaç sektörü çalışanları gibi bir çok meslek grubundan insan bulunuyor.

 İş yaşamı, hayatımızın büyük bir bölümünü kaplıyor. Günümüzün iş koşullarında insanlar çok stresli ortamlarda çalışıyor. İş temposu da yüksek olunca gerilim de buna parallel olarak yükseliyor. Bu stres ve gerginlikle ilgili kendilerine başvuran çok kişi olduğunu belirten Kişisel Gelişim Danışmanı İpek Cihan Bilgin, yöneticilerin olumsuz duygulardan arınmalarına yardımcı olmak için özel bir teknik uyguluyor: Duygusal arınma tekniği (Emotional Freedom Techniques- EFT).

Amerikalı bir klinik psikoloğun bulduğu ve sonrasında da onunla birlikte çalışan Amerikalı bir mühendisin sadeleştirip dünyaya kazandırdığı yöntem, duygusal arınma tekniği, yaşamın her alanındaki olumsuz duygulardan arınmaya yardımcı olan bir teknik.

Bu teknikle geçmişe ait tüm olayların pişmanlık, suçluluk duygusu, öfke, üzüntü gibi olumsuz duygularını, geleceğe ait endişe, korku gibi olumsuz duyguları, anda yaşadığınız her türlü olumsuz duyguyu temizleyebiliyorsunuz. Bağımlılıklardan, fobilerden (kapalı mekan, uçak, yükseklik, kedi-köpek fobileri, sosyal fobiler), kaybetme korkusu, başarısızlık korkusu, güvensizlik, değersizlik gibi duygulardan arınmak mümkün.

Bu teknik vücudumuzdaki meridyen noktalara (akupunktur noktaları) hafif vuruşlarla yapılan ve enerji alanımızda sıkışmış, bloke olmuş enerjiyi (bunlara olumsuz duygu deniyor) serbest bırakmaya dayalı bir yöntem. Olaylar sırasında enerji alanımızdaki tıkanmaların bizde olumsuz duygu olarak kaydolduğunu belirten Bilgin, EFT’nin bu tıkanmış, olumsuz enerjiyi meridyen noktalara vuruşlar ve bir takım tekrarlamalarla serbest bıraktığını söylüyor.

Bilgin’e çalışanların arınmak için başvurduğu konular ise, sunum yapmak, iş yerinde ilişkilerle ilgili sorunlar (yöneticilerle ya da iş arkadaşlarıyla yaşanabilen sorunlar), işlerini geliştirmeye yönelik bilinçaltındaki bir takım engeller, (gelecek korkusu, endişe, güvensizlik gibi), lisan öğrenme sorunları, para ve para kazanma ile ilgili engeller (kaybetme korkusu, endişe, güvensizlik gibi) başarısız olma korkusu olarak sıralanıyor.

Kökleri çocukluğunda saklı

Özel şirkette çalışan bir üst düzey yönetici, sunum sırasında sesi titrediği ve heyecanlandığı, heyecandan aşırı terlediği için Bilgin’e başvurmuş. Çalışmalarında danışanın bilinçaltında çocukluktan kalan onun iletişimini engelleyici olumsuz kodlar olduğunu bulmuşlar. Kişi bunları çalışma sırasında hatırlamış. Anne ve babasının o küçükken ona başka insanlarla bir aradayken konışmamasını tembihlediklerini onun da bu kaydı bilinçaltında tuttuğunu ve sonra iş hayatında sunum yaparken de bilinçaltının, sunumu başkalarıyla bir aradayken konuşmak olarak algıladığını ve onu engellediğini farketmiş ve bunu temizlemişler. Bu kişi, çalışmalar tamamlandıktan sonra rahatlıkla artık sunum yapabildiğini ve daha önce yaşadığı sorunları artık yaşamadığını bildirmiş.

Temel neden aile ve toplum

 Çalışanların yaşadığı çeşitli sorunların kaynaklarının çok farklı yerlere ve nedenlere dayanabildiğini belirten Bilgin, temelde aileden öğretilen olumsuz kodlamalar ve de toplumdan edinilen olumsuz kayıtların bu sorunlara neden olduğunu söylüyor. Örneğin okul yıllarında dil öğrenirken öğretmeni tarafından azarlanan bir kişi ileriki yıllarda da dil öğrenmede, bu dil farklı bir dil olsa da hala zorluk yaşayabiliyor. Ya da ilkokulda tahtaya kalkıp bir soruyu cevaplayamayan bir öğrenci, başarısızlık, güvensizlik gibi duygular yaşadıysa, yetişkin olduğunda iş hayatında hala o dönemden kalan izleri taşıyabiliyor ve bud a iş yaşamına olumsuz yansıyabiliyor. Ailesinde babasını ya da annesini otorite figürü olarak gören ve korkan bir çocuğun, ileride yetişkin olduğunda da otorite figürünü bu sefer yöneticisine yansıtabildiğini belirten Bilgin, tüm bu sorunların ve bilinçaltı kayıtların temizlenebildiğini ve kişilerin daha mutlu bir yaşama kavuşabileceğini ifade ediyor.