Göksel Yaşam Çarkı Çalışması

GÖKSEL YAŞAM ÇARKI

 

Göksel Yaşam Çarkı çalışması, kökeni Atlantis, Lemurya gibi kadim uygarlıklarda da kullanılan göksel haritalar ve semboller gibi belli sembolik bir sisteme dayanan, kişinin kendi yaşamında sahip olduğu bir soruna, ya da yol göstericiliğe ihtiyacı olduğu herhangi bir konuya yönelik olarak, kişiyi belli ipuçlarını birbiri ardına açarak, adım adım çözüme götüren, iç görü sağlayan yüksek enerjili bir bireysel çalışmadır.

Çalışma soru ve cevaplardan oluşur. Katılımcı kişi hangi konuda istiyorsa çalışmaya bir soruyla katılır. Bu soru, yaşamındaki çözmek istediği bir soruna, hayatında yapmak istediği bir değişikliğe, ya da yaşamının tamamına yönelik yükselişle ilgili bir yol göstericilik ihtiyacına yönelik olabilir.

Çalışma sürecinde katılımcı kişi, önündeki 12 bölümden oluşan göksel çark haritası üzerinde sorusuna yönelik olarak açılan ipuçlarıyla ve cevaplarla sonuca ve çözüme doğru adım adım ilerler. Son kısımda da kişi kendi sorusuyla ilgili desenini tamamlar ve cevabı netlikle görebilir.

Zaman insanlar için lineer çalışırken, evrensel zaman “an”dır. Biz yaşamımızda herhangi bir değişikliği aslında an’da gerçekleştiririz ve o değişimin iz düşümü insani zaman kavramıyla gelecekte olacak gibi görünür. Oysa her şey evrensel bir küre gibi o anın içinde gerçekleşmektedir.

Göksel Yaşam Çarkı çalışmasında kişi kendi yaşamında çözmek ve değiştirmek istediği şeyle, kendi konusuyla ilgili cevabını aldığında, niyetiyle değişimi de o an başlatabilir.

Çalışma süreci içerisinde katılımcı kişi eğer isterse, sorunun çözüldüğü potansiyel gelecekteki ana da bir kısa yolculuk gerçekleştirip, o potansiyel gelecekteki kendi konusuyla ilgili yeni durumu vizyon şeklinde görebilir veya bilişle algılayabilir.

Göksel Yaşam Çarkı çalışması kişilerin kendi yaşamlarında çözmek istedikleri konularla ilgili derin bir bilgelik ve iç görü kazanmalarını, ve yaşamlarını kolaylaştıracak cevapları bulmalarını sağlamaya yönelik bir kişisel gelişim çalışmasıdır. Çalışma süresi 1-1.5 saattir.

Çalışmaya katılım için aşağıdaki iletişim numaralarından randevu alabilirsiniz.

0532-7163895

0216-3492227