Başmelek Mikail Enerjisi

basmelek-mikail

Başmelek Mikail

Başmelek Mikail (Mikha’el) Allah’ın kendinden ilk yarattığı varlık, ilk melektir. Allah’ın dört baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evrenin ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Allah’ın yanında yeralmıştır.

Başmelek Mikail, Evrenin düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran komutan Başmelektir. Semavi ordunun komutanı, Cennet’in genel yöneticisi,  Başmeleklerin lideridir.

Mikha’el “Tanrı Kimdir” anlamına gelir. Melek Mikail, bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir. Hristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhulkudüs) eşit tutulur. Mavi alevden kılıcı ve kalkan ve zırhla sembolik olarak resimlendirilir. Tüm melekler gibi dişil ya da eril  değildir, görünmek istediği şekilde görünebilir.

Enerjisi Altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır.

Başmelek Mikail’in enerjisi arıtan, nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü bir enerjidir. Kişileri, grupları, uyumsuzluğu ve olumsuzluğu temizleyip arıtır.

Bazı inanışlara göre, Başmelek Mikail, Dünya’da bedenli olarak görev almış tek Başmelektir. Hz. İsa’ya da onun indiği, yeryüzünde peygamber olarak üç yıl kaldığı ve daha sonra tekrar yuvaya döndüğü söylenir.

Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir, korunma istenilen her an korur ve yardım eder.

Dünya projesinin kuruluş ve diğer çeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye ve Altın Çağ’a geçiş döneminde de Dünya’dan ve insanlığa yardımdan sorumlu Başmelektir.

Başmelek Mikail’in adı ve enerjisi Allah’ın saf sevgisidir.

Başmelek Mikail Enerjisi

Başmelek Mikail

Başmelek Mikail Enerjisinin kaynağı, tüm frekansların olduğu gibi, Yüce Yaratan’ın kendisidir. Başmelek Mikail’in enerjisi sevgi ve ışık enerjisidir. Başmelek Mikail Enerjisi uyumlaması ile aktarılan frekans, Başmelek Mikail’in şifa ve arındırma frekansıdır ve çok güçlüdür.

Başmelek Mikail Enerjisi’ni çağırmak demek; Başmelek Mikail’in izniyle, onun frekansından Kaynağa bağlanmak ve şifa ve arındırma enerjisini sonsuz Kaynaktan çekmektir.
Başmelek Mikail Enerjisi, Dünya’nın Uyumlu Evre’ye  ve Altın Çağ’a geçiş döneminde büyük önem taşımaktadır.
Dünya’nın Enerjisinin yükseldiği, insanın bilincinin, farkındalığının yükseldiği ve insanın Tanrısal varlığına, Özbenliğine sahip çıktığı bu özel dönemde Niyet etmenin önemini ve gücünü de artık biliyoruz ve Başmelek Mikail Enerjisi her niyetimizde bizim için büyük bir armağandır.
Başmelek Mikail Enerjisi ile niyet ve duaları kullananların, arınmaya niyet edenlerin, Başmelek Mikail Enerjisini günlük yaşamına aktaran ve yaşamına katanların büyük mucizler ve kişisel değişimler yaşadığına tanık olmaktayız.

Niyette ve duada tek dikkat edilecek unsur var : Samimi olmak ve kalp çakrasıyla yani sevgiyle yapmak… Endişe ya da üzüntüyle ya da inançsızca ve samimiyetsiz yapılan dualar ve niyetler geçersiz olmaktadır.
Başmelek Mikail Enerjisi’nden bahsederken, ‘Melek’ kelimesini kullanmadan ‘Mikail Enerjisi’ gibi yanlis soylemler olabilmektedir. ‘Mikail Enerjisi’ denildigi zaman evren tarafından, çağırdığımız enerji herhangi sıradan bir insan Mikail enerjisi gibi algilanir ve Melek Mikail’in Enerjisi’ndan bahsetmiş olmayız. O nedenle söylemimizde çok dikkat edip mutlaka ‘Melek Mikail Enerjisi’ demek gerekmektedir.

Başmelek Mikail Enerjisi’ne uyumlanabilmek içinse iki şart vardır: Tanrı’ya / Allah’a /Yüce Yaratan’a inancın olması ve uyumlanmaya niyet etmek.

Başmelek Mikail’in arınma dualarını ve niyetlerini kalıp şeklinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu kalıplar onun aynen yazdırdığı gibidir. Tek bir kelimesi bile değişmemelidir. Anahtar ya da şifre gibi düşünebilirsiniz bunları. Kelime değişince niyet ya da dua çalışmıyor, sonuca ulaşmıyor. Niyet ederken içten olun yeter. İçinizde “Acaba tam oldu mu?” şüphesinin de olmaması lazım : ) Allah/Tanrı/Yüce Yaratan sevginin kendisidir ve niyetlerinizde O’na dua ettiğinizi ve yalnız O’ndan yardım isteyip, yardım gördüğünüzü unutmayın.

Uyumlanma ücretsizdir.

Sevgiyle,

İpek Cihan Bilgin

 

Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için :

“Melek Mikail’in Enerjisi ………….’ye aksın. (şifa, huzur, mutluluk için) Melek Mikail’e teşekkür ederim.” (Gönderilecek kisinin izninin alınması önemlidir. Ya da Yüksekbenliginin izniyle gönderilebilir.)

Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için :

“Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve uygun şifa, onarım ve arındırmayı gerçekleştirsin. Bütünün hayrına olacak şekilde. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Melek Mikail Enerjisi ile niyet etmek için :

“Ben Allah’a (Tanri’ya) dua ediyorum. Ben ……………’ye niyet ediyorum. Allah’tan (Tanri’dan) bunun için yardım istiyorum ve Allah’a (Tanri’ya)teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardım etsin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

(Örnek : Ben uygun bir eve sahip olmaya niyet ediyorum. Ben uygun bir işe sahip olmaya niyet ediyorum. Ben…..’e uygun şekilde yardım etmeye niyet ediyorum.)
* Niyeti başkasının adına yapamazsınız. O kişi isterse yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Melek Mikail enerjisi gönderebilirsiniz. Ya da bir başkası için Allah’a dua edebilir yardim isteyebilirsiniz. (Tüm niyetler “Bütünün hayrına olacak şekilde” yapılmalıdır.)

Melek Mikail Enerjisi ile arınmak için :

“Ben Allah’a (Tanri’ya)dua ediyorum. Ben …………….endişemi/korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum…………….endişem/korkum sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Allah’tan (Tanri’dan)yardım istiyorum ve Allah’a (Tanri’ya)teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in Enerjisi sevgiyle bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim”

“Ben……. olayla ilgili bende oluşmuş tüm olumsuz enerjimi sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Bu olumsuz enerjim sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Allah’tan yardım istiyorum ve Allah’a teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim”

Melek Mikail Enerjisi ile mekanı uyumlamak için:

“……………(evim, ofisim, okulum) Melek Mikail’in enerjisine sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın. Melek Mikail’e teşekkür ederim”

(Mekan uyumlaması için bir kez söylemek yeterli. Arındırmak için arada tekrarlanabilir. Başkasının mekanını ancak ondan veya Yuksekbenliğinden izin alarak uyumlayabilirsiniz.)

Melek Mikail Enerjisi ile mekan arındırmak için:

“Melek Mikail enerjisi ………….(bu mekana/eve/arabaya/ofise/odaya) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Melek Mikail Enerjisi ile yemek arındırmak için :

(Yemeklerden önce söylenecek) Melek Mikail’in Enerjisi bu yemeğe aksın ve olumsuz yanını sevgiye dönüştürsün.  Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Arınma Niyeti Örnekleri:

 • değersizlik duygusu
 • güvensizlik duygusu
 • güçsüzlük korkusu
 • yetersizlik duygusu
 • başarısızlık korkusu
 • yoksulluk korkusu
 • parayla ilgili olumsuz duygular
 • sevgisizlik duygusu
 • şefkat açlığı
 • kendine sevgisizlik
 • kendine öfke
 • kıskançlık duygusu
 • erkeklerle/kadınlarla ilgili olumsuz duygular
 • erkekler/kadınlar yüzünden kendimle ilgili oluşmuş olumsuz duygular
 • evlilikle ilgili olumsuz duygular
 • babayla ilgili olumsuz duygular
 • anneyle ilgili olumsuz duygular
 • yalnızlık korkusu
 • terkedilme korkusu
 • sevdiklerini kaybetme korkusu
 • ayrılık korkusu
 • otorite kavramına karşı olumsuz duygular
 • Tanrı inançsızlığı
 • bağımlılık duygusu
 • bağlanma korkusu
 • özgürlüğünü kaybetme korkusu
 • sigara bağımlılığı
 • sigarayı bırakabileceğine olan inançsızlık
 • ilaçların bedendeki bütün birikmiş yan etkileri
 • sigara yoluyla bedende birikmiş nikotin
 • kilo verebileceğine olan inançsızlık
 • kilo verme isteksizliği
 • sigara bırakma isteksizliği
 • yemekten haz alma duygusu
 • sigaradan keyif alma duygusu
 • aç kalma korkusu
 • açlıkla ilgili bütün olumsuz duygular
 • ölüm korkusu
 • kaza geçirme korkusu
 • kedi korkusu
 • araba kullanma korkusu
 • kapalı mekan korkusu
 • yükseklik korkusu
 • karanlık korkusu
 • hayvan korkusu

 


 

 • Ben kendi değerimi bilmeye ve sahip çıkmaya niyet ediyorum.
 • Ben Tanrısal gücümü farketmeye ve Tanrısal gücüme sahip çıkmaya niyet ediyorum.
 • Ben kendimi sevmeye niyet ediyorum.
 • Ben sevgiyi almaya ve vermeye niyet ediyorum.
 • Ben bolluk bilincine sahip olmaya niyet ediyorum

Melek Mikail’in Korunma Duası :
(Bu duanın her sabah yapılması önerilir.)

Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum.
Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini
taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını
ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırdetme
yeteneğini diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.

Melek Mikail Enerjisi’nin Gün İçinde kullanımı :

Melek Mikail Enerjisi’ni günlük yaşamımızda her an yardım istemek icin kullanabiliriz. İşlerimizin daha düzgün gitmesi için, rahat yolculuk etmek için, günümüzün iyi geçmesi için kullanabiliriz. Kullanımı aynen Reiki gibidir, tek farkı sadece niyet edip seslendirmenin yeterli olmasıdır.
Melek Mikail Enerjisi en büyük sevgi ve ışık enerjisidir. Bizim en yüksek hayrımıza olanı gerçekleştirmemize yardım eder. Korur.
Aşağıda değişik niyet örnekleri bulabilirsiniz. Siz de kendi yaşamınızda Melek Mikail Enerjisini bu niyetler gibi niyetleriniz için kullanabilirsiniz.

 • Ben güzel bir gün geçirmeye niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve bütünün hayrına olacak şekilde gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjii bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsun, Bütünün hayrına olacak şekilde…
 • Ben kendime uygun evi bulmaya (satın almaya, kiralamaya) niyet ediyorum, Bütünün hayrına olacak şekilde. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Ben güzel bir yolculuk geçirmeye niyet ediyorum, Bütünün hayrına olacak şekilde. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjisi evime kolaylıkla ulaşmama yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu sıkıntıdan kurtulmama yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu konudaki dersimi gormeme ve sevgiyle geçmeme yardımcı olsun.
 • Melek Mikail Enerjisi eşimle arama aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.
 • Melek Mikail Enerjisi Ayşe ile Ahmet’in arasına aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.
 • Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve heyecanımı sevgiye dönüştürsün. (Örneğin toplantılar öncesi)
 • Melek Mikail Enerjisi oğlumun sınavına aksın ve ona yardım etsin.
 • Melek Mikail Enerjisi arkadaşımla bana aksın ve aramızdaki sorunları sevgiye dönüştürsün.

Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Çalışması:

Dünya’nun yükseliş döneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek, ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yoluna devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kendi kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir. Melek Mikail Enerjisi ve bu niyetler bağışlama için çok güçlü yardımdır.

Başmelek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyeti:

Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan)  yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya)  teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum. …………’yi (kişi adı konularak) bağışlamaya niyet ediyorum. …..’yi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Başmelek Mikail Enerjisi ile Ellerle Şifa Çalışması :

Başmelek Mikail Enerjisi, aynen Reiki şifa çalışmasında olduğu gibi, eller kullanılarak da uygulanabilir. Kişi elleriyle dokunarak kendisine ya da bir başkasına Melek Mikail Enerjisini aktarabilir.

Kendimize uygulayacaksak:

Eller uygulama öncesi yıkanmış olmalıdır. (dışarıda olduğumuz veya acil durumlar hariç) Uygulama sırasında sakin sessiz bir ortamda olmak, uzanarak veya oturarak (bacaklar çapraz olmayacak şekilde. Enerjinin serbestçe akabilmesi için.) yapılması önerilir. Kişinin üzerinde uygulama sırasında metal takı ya da saat ve ayakkabı olmaması tercih edilir.

Çalışmayı  başlatmak, uygulamak ve tamamlamak için:

Ellerimiz Namaste pozisyonunda (iki el birleşik, parmaklar kapalı)
“Melek Mikail Enerjisini açıyorum”  Melek Mikail Enerji’nin akışı başlatılır.
“Melek Mikail Enerjisi, tüm beden katmanlarımda uygun şifa, onarım ve arındırmayı gerçekleştirsin, Bütünün hayrına olacak şekilde” niyet ederek ellerle şifa uygulaması çalışmasına başlanır.

7 çakraya, her çakraya 2-3 dk. süreyle (ya da çakra kendisi doyana kadar)  Melek Mikail Enerjisi verilir. (sırasıyla Taç Çakra, Üçüncü Göz Çakrası, Boğaz Çakrası, Kalp Çakrası, Göbek Çakrası, Göbekaltı (sakral) Çakra, Kök Çakra) Uygulama bitince,  tekrar eller Namaste pozisyonuna getirilerek, “Teşekkür ederim”  diyerek çalışma tamamlanır.

Bir başkasına ellerle şifa vermek için ondan izin almak ve ona uygulama yapmadan kendimizi koruma kalkanına almak gerekmektedir. (“Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın” şeklinde.) Kendimiz için yapılan niyet o kişi için de tekrarlanır:

“Melek Mikail Enerjisi…….’nin tüm beden katmanlarında uygun şifa, arındırma ve onarımı gerçekleştirsin, Bütünün hayrına olacak şekilde.”

Eğer kendiniz için gün içinde 15-20 dk lık uygulama için fırsatınız olmadıysa, yalnızca ellerinizi bedeninizin bir bölgesine koyarak (Kalp Çakra olabilir) “Melek Mikail Enerjisi tüm beden katmanlarıma aksın ve uygun şifa, arındırma ve onarımı sağlasın, Bütünün kayrına olacak şekilde” diye yapabildiğiniz kadar, birkaç dakika Melek Mikail Enerjisi’ni kendinize şifa için kullanabilirsiniz.
Çalışma bittikten sonra ellerin tekrar yıkanması önerilir.

cakralar

Başkasını Melek Mikail Enerjisi’ne Uyumlamak :

Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmış herkes niyetle bir başkasını da bu enerjiye uyumlayabilir.

Uyumlama şu şekilde yapılır:

Uyumlamayı almış kişi uyumlanacak kişiye şu soruları sorar:

“Niyetin Kime ?”
“Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyor musun?”

Uyumlamayı alacak kişi ise uyumlamayı almak için şu cevapları vermelidir:

“Niyetim Allah’a (Niyetim Tanrı’ya)”
“Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum.”

Uyulama süresi 15 dk. dır.

Uyumlamayı yapan kişi karşı tarafın niyetini duyduktan sonra içinden şu duayı yapar:

“Allah’ın izniyle, Melek Mikail’in izniyle ……’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum.”

ya da

“Allah’ın izniyle, Melek Mikail’in izniyle, …….’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasını yüksek benliğim aracılığyla rica ediyorum.”

Uyumlanan kişi 15 dk. uzanarak ya da oturarak, sakin bir yerde uyumlamayı alabilir. Üzerinde metal eşya ve takı olmamalıdır. Bacaklar düz uzatılmalı, enerji akışı için çapraz durmamalıdır.

Uyumlama süresi bittikten sonra Allah’a /Tanrı’ya  ve  Melek Mikail’e teşekkür etmek gerekiyor.

Uyumlama, almak isteyen ve buna niyet eden, uyumlamak isteyen ve buna niyet eden kişilerin niyetiyle, yüksek benlikler ve ilahi mekanizma tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyumlamayı alan kişinin uyumlamayı saf niyetle almak istemesi, enerjiye uyumlanabilmesi için önemli bir nüanstır. Şüphe, kuşku katılarak alınan uyumlamalar da gerçekten uyumlanma gerçekleşmeyebilir. Uyumlamanın saf niyetle ve sevgiyle alınması ve yapılması önemlidir.

BAŞMELEK MİKAİL ENERJİSİ’NE UZAKTAN UYUMLANMAK

Başmelek Mikail Enerjisi’ne sadece niyetle uyumlanabilirsiniz.

Uyumlanmak için lütfen dikkatle okuyun:

 1. Sakin sessiz bir yerde, uzanarak ya da oturarak uyumlanabilirsiniz.
 2. Üzerinizde metal takı ya da saat olmaması uygundur.
 3. Bacaklarınız ya da kollarınız uyumlama sırasında çapraz olmasın, enerjinin rahat akması açısından.
 4. “Niyetim Tanrı’ya (Niyetim Allah’a)
  Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum” diyerek
  uyumlamayı başlatabilirsiniz. (Yukarıdaki niyeti tam olarak söylemeniz önemlidir)
 5. 15 dk. gözleriniz kapalı olarak uzandığınız ya da oturduğunuz şekilde sakin bir şekilde bekleyin. 15. dakikanın bitiminde uyumlama tamamlanacaktır.
 6. “Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum, Melek Mikail’e teşekkür ediyorum.” diyerek uyumlamayı bitirebilirsiniz.

Işığınızın yükselmesi, sevginizin büyümesi dileğiyle,

Sevgiyle,

İpek Cihan Bilgin