“Puzzle of Light” Çalışması Online

“Puzzle of Light”

Işık Bulmacası /  Online Bireysel Çalışma 

“Puzzle of Light” / Işık Bulmacası Çalışması’nı internet üzerinden online olarak alabilirsiniz.

Bir kişinin tüm yaşamı bir bütünlük içindedir ve o kişinin yaşamına ait tüm parçalar da o bütünü oluşturur… Yaşamındaki kişiler, iş, özel hayat bölümleri, yaşadığı ülke, şehir, mesleği, karşısına bir gün bir saat için bile çıkan herkes, o yaşamın parçalarıdır ve bütününü meydana getirir.

Kişi yaşamındaki tüm parçaları da aslında kendi seçimleriyle oluşturmaktadır. Yaşamındaki kişiler aslında o orada olmalarını seçtiği için oradadırlar… İnsan yaşadığı ülkeyi, şehri, işini, evini, her zaman değiştirme durumuna sahiptir ve yine bunlarla ilgili her şey o kişinin kendi seçimleriyle oluşur.

İnsanın kendi enerjisi de bir bütünlük içindedir… Ruh, beden, zihin, akıl, duygular… Tümü bu bütünü oluşturur. Enerji bütünlük taşır…

Yaşamın tümüne yapboz bir bulmaca gibi baktığımızda, aslında o bulmacanın tüm parçaları yerli yerine oturduğunda, büyük resmi oluşturur ve bütün bir şey ortaya çıkar…

İnsanın yaşamını da değişken ve yeniden oluşabilen, esnek ve hareketli bir yapboz gibi düşünebiliriz. Yaşamdaki tüm parçalar birbirini etkiler ve aslında bir parçayı değiştirerek tüm yapbozu da değiştirebiliriz….

Kişinin kendisinde yapacağı tek bir olumlu değişiklik, aslında tüm yaşamını ve yaşamındaki tüm parçaları da olumlu anlamda etkileyecektir…

Puzzle of Light Çalışması Nedir?

Bir kişinin yaşamında sorun olarak gördüğü tüm durumlar, aslında kendi enerji alanında oluşturduğu bir olumsuzluğun dünya realitesinde yansıması, oluşumudur. Kişiler kendi seçimleriyle kendi yaşamlarını oluştururlar ve yaşamda sahip oldukları olumsuz duygular da yine o duyguların içinde olmayı kendileri seçtikleri için, yaşamlarında sorun oluşturur.

İş yerinde sorun yaşayan birisi, aslında temelde taşıdığı kaybetme korkusu nedeniyle o işte çalışmaya devam ediyor olabilir. Ya da değişimden korkan biri değişiklikten korktuğu için kötü de olsa olan işi sürdürmeye çalışıyor olabilir.

Otorite korkusu olan birisi, hangi iş yerinde çalışırsa çalışsın, zor yöneticiyle karşılaşabilir. İş yeri değişir ama benzer durumlar yaşanır durur…

Temelde değersizlik taşıyan bir kişi, kadın-erkek ilişkilerinde partneriyle, yeterli değeri görememe, kendisine kötü davranılma gibi mutsuzluk içeren ilişki durumları yaşayacaktır. Yaşam boyunca kurduğu tüm ilişkilerde, bu değersizlik duygusunu çözmedikçe tekrar tekrar bu durumları yaşayabilir.

Kişilerin, büyük yapboz bulmacanın / büyük resmin içinde, yani yaşam bütünlüğünde, yaşadıkları sorunları bir bulmaca gibi ele alırsak, her bulmacanın temelinde yatan ve tüm parçaları birleştiren bir merkez parça vardır. Yani her sorunun temelinde, en derinde, o soruna sebep olan bir olumsuz duygu bulunur. Bu çözülmedikçe, ışığa kavuşup nötrlenmedikçe, sorunun teması neyse, kişinin yaşamında kısır bir döngü gibi tekrar edip durur… Ta ki kişi o konuyu görüp temizleyen, çözene kadar…

Puzzle of Light Çalışması, kişilerin yaşamında sorun olan her konunun en temelinde yatan ve o temanın sürekli tekrar etmesini sağlayan olumsuz duyguyu bulup temizlemeye ve böylece en temelinden o sorunu sevgiye dönüştürüp temizlemeye yönelik özel bir çalışmadır.

Puzzle of Light Çalışmasına kimler katılabilir?

Yaşamında sorun olan ve o sorunu temizlemek isteyen,
yaşamında olumsuz anlamda bazı olayların sürekli tekrar ettiğini fark eden ve bundan kurtulmak isteyen,
gelişim yolculuğunda aydınlığa, huzura, neşeye kavuşmak isteyen,
kendisini yükselişinde bir basamak yukarı taşımak isteyen herkes.

Puzzle of Light Çalışması için konular hangi alanlarda olabilir?

Kişilerin sorun olarak gördükleri her konunun temelinde bir olumsuz duygu / neden vardır. Dolayısıyla çalışmaya katılan kişi, kendi yaşamıyla ilgili sorun olarak gördüğü her konuyu temelinde yatan nedeni görmek ve temizlemek için seçebilir.
İş hayatı sorunları, ilişkilerle ilgili sorunlar (aile ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri, arkadaşlık) para ve bolluk bereket sorunları, iletişim sorunları gibi, yaşama dair her konunun temelinde hangi neden / olumsuz duygu olduğu bu çalışma ile bulunabilir ve sevgiye dönüştürülüp temizlenebilir.

Puzzle of Light Çalışması yaklaşık bir saat süren bireysel bir çalışmadır.

Katılımcı kişi çalışmada kendisi için sorun olan bir konuyu seçer. Bu kısır döngü gibi tekrar eden bir sorun da olabilir, ilk defa yaşadığı bir sorun da… Çalışmanın kendi tekniği sayesinde, kişi hem o sorunun en temelinde yatan olumsuz duyguyu / nedeni, hem de konuyla bağlantılı gerekli parçalar varsa o parçaları görüp fark eder.

Puzzle of Light Çalışması, çalışmaya katılan kişinin sorunun en temelinde yatan olumsuz duyguyu / nedeni bulup sevgiye dönüştürmeye, temizlemeye yönelik bir çalışmadır. Böylece katılımcı kişinin yaşamında o döngü tamamlanır, o sorun son bulur.

Çalışma SKYPE ile internet üzerinden online olarak da yapılabilmektedir. Çalışmanın yüz yüze yapılması ile internet üzerinden yapılması arasında etki açısından fark yoktur, etkisi birebir aynıdır.

Puzzle of Light Çalışmasına katılım için randevu alabilirsiniz.